Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » P702 Excel Avansat 1

Curs: P702 Excel Avansat 1CURS DE PERFECŢIONARE TEMATICĂ

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul EXCEL AVANSAT 1:


1. EXCEL: Functii  SUMPRODUCT, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, TRUNC, data calendaristica;

2. EXCEL: Functii  CONCATENATE, UPPER, LOWER, PROPER, LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, TRIM, VLOOKUP, HLOOKUP

3. Subtotaluri: generarea subtotalurilor, subtotaluri in cadrul altor subtotaluri; Generarea tabelelor pivot (RAPOARTE): Crearea tabelelor pivot. Stabilirea structurii tabelelor pivot in functie de solicitari; Modificarea structurii rapoartelor de tip pivot table; actualizarea automata a tabelelor pivot; Modificarea sursei si actualizarea informatiilor; Utilizarea mai multor functii in cadrul aceluiasi tabel pivot; Formatare tabel pivot: utilizarea subtotalurilor, grand totalurilor, stabilirea aspectului tabelelor pivot, utilizarea proprietatii REPEAT Items, aplicarea stilurilor de formatare; Campuri calculate: utilizarea formulelor in cadrul tabelelor pivot: deviatii, calcul TVA, calcul discounturi; Gruparea datelor: aplicarea subtotalurilor in cadrul gruparilor; Diferente valorice si procentuale:cote din total, cote din anumite subtotaluri, ierarhizarea datelor utilizand rank; Generarea graficelor din cadrul tabelelor pivot. Modificarea tipurilor de grafice. Grafice si subgrafice (grafic in grafic, grafic cu doua axe); APLICATII PRACTICE;

4. Validarea, auditul si protejarea informatiilor: Validarea si auditul datelor; Stabilirea restrictiilor pe o baza de date; Identificarea erorilor in functie de aplicarea restrictiilor; Crearea listelor de tip drop-down; Protejarea informatiilor; Protejarea datelor la nivel de fisier / protejarea datelor la modificare; Protejarea structurii fisierelor Excel / protejarea la nivel de worksheet; Protejarea celulelor: blocarea celulelor la editare.


Formatorul ȘTEFĂNIGĂ SEBASTIAN AURELIAN, este un forte bun profesionist în folosierea platformei OFFICE. Experienţa în aplicaţiile realizate cu această platformă îl recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.