Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » C058 Electromecanic

Curs: C058 ElectromecanicCURS DE CALIFICARE

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul  ELECTROMECANIC

  1. Normele de sanatate si securitate in munca specifice domeniului, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

  2. Managementul calitatii.

  3. Desen tehnic si scheme electrice/mecanice.

  4. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor.

  5. Fenomene electrice si magnetice.

  6. Materiale electrotehnice.

  7. Aparate electrice de masura.

  8. Asamblarea sistemelor electromecanice.

  9. Procesul tehnologic de realizare a bobinelor.

10. Depanarea si reconditionarea bobinelor sistemelor electromecanice.

11. Montarea si demontarea bobinelor.

12. Metode si tehnici de montare, demontare si reparare a motoarelor electrice.

13.Punerea in functiune si verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor electromecanice.

14. Mentenanta sistemelor electromecanice.


Formatorul, AVRAM IONEL ADRIAN, sef de lucrari Facultatea de Electronica si Telecomunicatii din Universitatea Politehnica Timisoara, specialist in domeniul electronicii si proiectarii asistate de calculator. Experienţa în realizarea lucrărilor aplicative în domeniul electronicii si proiectarii asistate de calculator, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi  abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.