Acasa » Cursuri » S09C Programator ajutor (Limbajul C)

Curs: S09C Programator ajutor (Limbajul C)

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

 

COR: 351201

 

Condiţii de acces: Absolvenţi de studii medii

 

Program de pregătire pentru cursul PROGRAMATOR AJUTOR (Limbajul C)

 

1. Limbaje de programare:  Categorii de limbaje de programare și unități lexicale ale acestora; 

    Programe și subprogram (procedure și funcții); Compilarea și execuția programelor; Depanarea

    erorilor. 

    Structuri de program:  Prezentarea structurilor de program liniare, alternative și repetitive; 

    Metode de prezentare a algoritmilor: scheme logice, limbaje pseudocod; Aplicații. 

    Prezentarea mediului de dezvoltare specific limbajului.

2. Structuri de date:  Tipuri de date elementare; Tipuri și structure de date compuse (tablouri, mulțimi,

    liste, stive, cozi, arbori, articole, fișier, dispozitiv de intrare-ieșire). 

    Particularități programare orientate obiect și implementare acesteia în contextul limbajului.

3. Elemente specifice limbajului de programare:  Unități lexicale; Structuri de program, Structuri de

    date.

4. Implementări specifice limbajului de programare  (aplicații pentru familiarizarea cu elemente

    limbajului)

5. Algoritmi și tehnici de programare:  Algoritmi pentru sortarea datelor; Algoritmi recursivi; Algoritmi

    Divide & Impera; Algoritmi Backtracking; Sucursala Algoritmi & Bound; Algoritmi Greedy etc.

6. Implementarea algoritmilor în contextul limbajului.

7. Dezvoltarea aplicațiilor complexe.

 

Competenţe dobândite:

1. Elaborarea programului/ componentei aplicatiei software pe baza noţiunilor generale de ingineria

    programării şi a conceptului OOP (Object Oriented Programming)
2. Implementarea şi testarea programului/ aplicatiei/ software-ului, pe abilitatea de a instala un server

    WEB şi a unui motor de baze de date, noţiuni HTTP
3. Asigurarea securităţii programelor/ aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporţilor/dispozitivelor de stocare

    pe baza următoarelor elemente de securitate: RBS (Role Based Security) şi SQL Injection
4. Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program/ aplicaţie/ software
5. Instruirea si asistarea beneficiarilor/utilizatorilor programului/ aplicaţiei/ software-ului
6. Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test se va face pe baza aplicaţiei

    MyAdmin

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

 

Formatorul PETROV GHEORGHE, are o experiență de peste 25 de ani în cadrul Facultății de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara. Experiența în coordonarea lucrărilor aplicative în informatică, precum și certificări pe care le detine, sunt activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.