Acasa » Cursuri » S09P Programator ajutor (Limbajul PHP)

Curs: S09P Programator ajutor (Limbajul PHP)

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

 

COR: 351201

 

Condiţii de acces: Absolvenţi de studii medii

 

Program de pregătire pentru cursul PROGRAMATOR AJUTOR (Limbajul PHP)

 

1. Limbaje de programare:  Categorii de limbaje de programare și unități lexicale ale acestora; 

    Programe și subprogram (procedure și funcții); Compilarea și execuția programelor; Depanarea

    erorilor. 

    Structuri de program:  Prezentarea structurilor de program liniare, alternative și repetitive; 

    Metode de prezentare a algoritmilor: scheme logice, limbaje pseudocod; Aplicații. 

    Prezentarea mediului de dezvoltare specific limbajului.

2. Structuri de date:  Tipuri de date elementare; Tipuri și structure de date compuse (tablouri, mulțimi,

    liste, stive, cozi, arbori, articole, fișier, dispozitiv de intrare-ieșire). 

    Particularități programare orientate obiect și implementare acesteia în contextul limbajului.

3. Elemente specifice limbajului de programare:  Unități lexicale; Structuri de program, Structuri de

    date.

4. Implementări specifice limbajului de programare  (aplicații pentru familiarizarea cu elemente

    limbajului)

5. Algoritmi și tehnici de programare:  Algoritmi pentru sortarea datelor; Algoritmi recursivi; Algoritmi

    Divide & Impera; Algoritmi Backtracking; Sucursala Algoritmi & Bound; Algoritmi Greedy etc.

6. Implementarea algoritmilor în contextul limbajului.

7. Dezvoltarea aplicațiilor complexe.

 

Competenţe dobândite:

1. Elaborarea programului/ componentei aplicatiei software pe baza noţiunilor generale de ingineria

    programării şi a conceptului OOP (Object Oriented Programming)
2. Implementarea şi testarea programului/ aplicatiei/ software-ului, pe abilitatea de a instala un server

    WEB şi a unui motor de baze de date, noţiuni HTTP
3. Asigurarea securităţii programelor/ aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporţilor/dispozitivelor de stocare

    pe baza următoarelor elemente de securitate: RBS (Role Based Security) şi SQL Injection
4. Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program/ aplicaţie/ software
5. Instruirea si asistarea beneficiarilor/utilizatorilor programului/ aplicaţiei/ software-ului
6. Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test se va face pe baza aplicaţiei

    PHP MyAdmin

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

 

Formatorul, DAMIAN COSMIN IOACHIM  este un foarte bun profesionist în dezvoltarea aplicaţiilor WEB și realizării aplicaţiilor WEB. Experiența de peste 20 de ani în coordonarea lucrărilor aplicative în domeniul aplicaţiilor WEB îl recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.