Acasa » Cursuri » P031 Tehnici speciale de styling bărbaţi M1

Curs: P031 Tehnici speciale de styling bărbaţi M1

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SALĂ:

TEHNICI SPECIALE DE STYLING BĂRBAŢI M1

 

Condiţii de acces: Persoane cu certificat de calificare/absolvire FRIZER

 

Programa de pregătire pentru TEHNICI SPECIALE DE STYLING BĂRBAŢI M1:

 

  1.  Slicked Back Undercut

  2.  Long Comb Over

  3.  Medium Side Swept

  4.  Short Textured Haircut

  5.  Cut With Texturized Side Fringe

  6.  Disconnected Tube

  7.  Curled Medium Hair

 

Competenţe dobândite:

 

Tunderea părului: Utilizarea instrumentelor, Executarea tunsorii la bărbaţi pentru tunsorile actuale.

 

Diploma: Diplomă eliberată de Centrul de Formare Profesională R&B Consulting

Formatorul are experienţă în profesia de frizer, activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte și înţelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.