Acasa » Cursuri » P032 Tehnici speciale de styling bărbaţi M2

Curs: P032 Tehnici speciale de styling bărbaţi M2

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SALĂ

TEHNICI SPECIALE DE STYLING BĂRBAŢI M2

 

Condiţii de acces: Persoane cu certificat de calificare/absolvire FRIZER

 

Programa de pregătire pentru TEHNICI SPECIALE DE STYLING BĂRBAŢI M2:

 

  1.  Tunsori tip “Tenis”

  2.  Tunsori tip “Cutie”

  3.  Tunsori tip “Militar”

  4.  Tunsori tip “Princeton”

  5.  Tunsori tip “Cezar”

  6.  Tunsori tip “Sport”

  7.  Tunsori tip “Poluboks”

  8.  Tunsori tip “Elvis”

  9.  Tunsori tip “Săgetător”

10.  Tunsori tip “Cap”

 

Competenţe dobândite:

 

Tunderea părului: Utilizarea instrumentelor, Executarea tunsorii la bărbaţi pentru tunsorile actuale.

 

Diploma: Diplomă eliberată de Centrul de Formare Profesională R&B Consulting

Formatorul are experienţă  în profesia de frizer, activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte și înţelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.