Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » AT19 - Programare ORACLE

Curs: AT19 - Programare ORACLECURS DE PERFECŢIONARE TEMATICĂ

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14AObiective generale:

1.    Prezentarea limbajelor SQL si PL/SQL în interogarea si actualizarea datelor;
2.    Prezentarea in limbajul Java a obiectelor bazei de date Oracle

Cui se adresează: 

specialisti din domeniile automatică avansată si tehnologia informatiei

Cerinte pentru cursanti: 

cunostinte în domeniul bazelor de date relationale/ nivel introductiv-general

Competente aplicative 
asigurate:

1.    Utilizarea limbajului SQL în interogarea si actualizarea datelor, precum si in gestionarea obiectelor bazei de date.
2.    Utilizarea instructiunilor, procedurilor stocate, pachetelor PL/SQL. Crearea declansatorilor pentru a automatiza anumite activităti in PL/SQL.
3.    Utilizarea obiectelor bazei de date Oracle in limbajul Java

Programa de studii


a) Curs
1. Limbajul SQL. Concepte ale bazelor de date relationale.Instructiunea SELECT, utilizarea functiilor, grupuri de date. 2. Subinterogari. Operatori de multimi. Utilizarea instructiunilor de manipulare a datelor. Controlul tranzactiilor. Gestiunea obiectelor bazei de date.
3. Programare cu PL/SQL. Introducere în PL/SQL. Structuri de control a executiei, tipuri de date compuse, utilizarea cursorilor, tratarea exceptiilor. Subprograme si pachete stocate, declansatori.
4. Limbajul Java pentru interactiunea cu Oracle. Limbajul Java si principiile POO. Conceptele cheie in Java. Driverele JDBC: arhitectura si programare. Utilizarea SQL prin JDBC. Folosirea programelor stocate cu JDBC.

b) Aplicatii
1. SQL. Restrictionarea si sortarea datelor. Metode de selectie a datelor din tabele multiple. Utilizarea functiilor. Gruparea rezultatelor unei interogări. Subinterogări. Operatori de multimi. Instructiuni pentru manipularea datelor. Gestiunea tranzactiilor. Crearea si gestionarea tabelelor si a constrangerilor de integritate. Gestiunea vederilor,obiectelor de tip secventă, sinonime, indexi.
2. Programarea cu PL/SQL. Variabile si blocuri anonime PL/SQL. Structuri de control a executiei. Tipuri de date compuse. Cursori/ Tratarea exceptiilor. Functii si proceduri stocate. Pachete stocate. Declansatori.
3. Limbajul Java pentru interactiunea cu Oracle. Structura unui program Java. Conectarea la baza de date Oracle folosind drivere JDBC. Afisarea si actualizarea tabelelor din Java. Folosirea programelor stocate din Java.

Formatorul, PETROV GHEORGHE este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în informatica, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.