Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » Responsabil cu protectia datelor

Curs: Responsabil cu protectia datelor

Programa de pregătire pentru cursul RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR:

Tema 1: Regulamentul General privind Protecţia Datelor / General Data Protection Regulation (GDPR )

Conceptul domeniului: conceptul de date presonale, operatiuni de prelucrare, legitimitatea prelucrarii, consimtamantul, calitatea celor care lucreaza cu date personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal: prelucrarea de categorii speciale de date personale, prelucrarea care nu necesita identitate

Derepturi ale persoanei vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie

Protecţia datelor cu caracter personal: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata inclusiv prelucrere de profiluri

Tema 2: Responsabilul cu prodecţia datelor / Data Protection Officer (DPO)

Rolul DPO şi riscurile asumate: fisa postului, identificarea datelor personale, stabilirea temeiului prelucrarii, stabilirea conditiilor de prelucrare, transparenta si informarea persoanei vizate

Transferul de date către state în afara SEE sau către organizaţii internaţionale: relatia dintre operator si persoana imputernicita, securitatea datelor

Remedii şi sancţiuni: notificarea incidentelor, raspunsul la cererile de acces, profilare si decizii automate, cookies si implementarea lor, prelucrarea anonima, incetarea prelucrarii

 

Formatorul, PETROV GHEORGHE este cadru didactic în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în domeniul sistemelor informatice sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.