Acasa » Cursuri » P038 Tehnici speciale pop art şi moon pentru unghii M2

Curs: P038 Tehnici speciale pop art şi moon pentru unghii M2

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SALĂ:

TEHNICI SPECIALE POP ART SI MOON PENTRU UNGHII M2

 

Condiţii de acces: Persoane cu certificat de calificare/absolvire MANICHIURIST/PEDICHIURIST

 

Programa de pregătire pentru TEHNICI SPECIALE POP ART SI MOON PENTRU UNGHII M2:

 

 

Competenţe dobândite:

 

Executarea tehnicilor de ornamentare a unghilor pop art şi moon.

 

Diploma: Diplomă eliberată de Centrul de Formare Profesională R&B Consulting

Formatorul are experienţă în profesia de manichiurist-pedichiurist, activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte și înţelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ