Acasa » Cursuri » P040 Tehnici speciale pentru machiaj M1

Curs: P040 Tehnici speciale pentru machiaj M1

CURS DE PERFECȚIONARE ÎN SALĂ:

TEHNICI SPECIALE PENTRU MACHIAJ M1

 

Condiții de acces: Persoane cu certificat de calificare COSMETICIAN

 

Program de pregătire pentru TEHNICI SPECIALE PENTRU MACHIAJ M1:

 

1.   Factori care trebuie să țină seama de machiaj

2.   Machiaj de zi

3.   Machijul de seară / eveniment

4.   Machiaj fantezist

 

Competențe dobândite:

 

Executarea tehnicilor speciale de machiaj

 

Diplomă: Diplomă eliberată de Centrul de formare profesionala R & B Consulting

Formatorul are experiență în profesia de cosmetician, activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și înțelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.