Acasa » Cursuri » C054 Tehnician Mecatronist

Curs: C054 Tehnician Mecatronist

CURS DE CALIFICARE NIVEL 3

 

COR: 311518 (Tehnician mașini și utilaje),

          311519 (Tehnician mecanic),

          311520 (Tehnician prelucrări mecanice)

          311522 (Tehnician tehnolog mecanic)

          311524 (Tehnician mentenanță mecanică echipament industrial)

 

Condiții de acces: Absolvenți cu studii obligatorii

 

Program de pregătire pentru cursul TEHNICIAN MECATRONIST:

 

  1. Sisteme de transmitere a mișcării

  2. Desen tehnic

  3. Tehnici de măsurare în domeniu

  4. Sisteme de automatizare

  5. Sisteme de acționare electrică

  6. Circuit electric

  7. Asamblări mecanice

  8. Sănătatea și securitatea muncii

  9. Circuit electronice

10. Senzori și traductoare

11. Acționări electrice în mecatronică

12. Planificarea și organizarea producției

13. Asigurarea calității

14. Elemente de proiectare

15. Sisteme și tehnologii de fabricație

16. Acționări pneumatice în mecatronică

17. Întreținere planificată

18. Detectarea defectelor

19. Acționări hidraulice în mecatronică

20. Automate programabile

21. Sisteme mecatronic

 

Competențe dobândite:

 

1. Proiectarea componentelor de bază, subansamblelor și ansamblului

    micro- / mecatronice 

2. Prelucrarea componentelor de bază pentru subansamblul și ansamblul

    produselor micro / mecatronice 

3. Asamblarea componenetelor de bază, subansamblelor și ansamblelor

    micro- / mecatronice 

4. Efectuarea probelor de funcționare a subansamblului și ansamblului

    micro- / mecatronice 

5. Asigurarea service-ului la beneficiar

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii și a Ministerului Educației.

 

Formatorul, DEHELEAN NICOLAE, conferențiar universitar la departamentul de Mecatronică al Facultății de Mecanică din Universitatea Politehnică Timișoara ,este un profesionist în tehnologia construcțiilor de mașini, proiectarea mașinilor și utilajelor și proiectarea tehnologiilor de fabricație. Experiența în realizarea lucrărilor aplicative în domeniul proiectelor, construcția și exploatarea mașinilor, sunt activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și înțelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordări cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației la nivel de înțelegere și de aplicare valorificabilă în sens prioritar formativ.