Acasa » Cursuri » S030 Operator Control Nedistructiv

Curs: S030 Operator Control Nedistructiv

CURS DE SPECIALIZARE

 

COR: 311934

 

Condiții de acces: Absolvenți cu studii obligatorii

 

Program de pregătire pentru cursul OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV:

 

  1. Norme de SSM și SU: procedure, prescripții tehnice, măsuri

  2. Proceduri specifice de control al calității

  3. Cerințele standardelor referitoare la calitate specifică locului de muncă;

  4. Caracteristicile tehnice ale materialelor folosite;

  5. Echipamente de examinare nedistructivă

  6. Proceduri de remediere a neconformităților

  7. Cerințele raportului de examinare

  8. Tehnologia prin care este realizat obiectul de examinare

  9. Cerințe ale documentației tehnice

10. Metode de examinare nedistructivă și normă de aplicare a acestora

 

Competențe dobândite:

 

  1. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și a normelor PSI

  2. Aplicarea procedurilor de calitate

  3. Întocmirea raportului de examinare

  4. Stabilirea metodei / tehnici de examinare a produsului

  5. Elaborarea planului de examinare

  6. Pregătirea suprafeței în vederea examinării

  7. Pregătirea examinării

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii și a Ministerului Educației.

 

Formatorul, DEHELEAN NICOLAE, conferențiar universitar la departamentul de Mecatronică al Facultății de Mecanică din Universitatea Politehnică Timișoara , este un profesionist în tehnologia construcțiilor de mașini, proiectarea mașinilor și utilajelor și proiectarea tehnologiilor de fabricație. Experiența în realizarea lucrărilor aplicative în domeniul proiectelor, construcția și exploatarea mașinilor, sunt activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și înțelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordări cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației la nivel de înțelegere și de aplicare valorificabilă în sens prioritar formativ.