Acasa » Cursuri » S28C Igienă Modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.)

Curs: S28C Igienă Modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.)

CURSURI ONLINE

 

Programa de pregătire pentru cursul IGIENA Modulul 2:  Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.)

 

  1. Noțiuni generale

  2. Terminilogii curente

  3. Epidemiologia bolilor transmisibile

  4. Norme de igienă pentru spații în care se desfășoară serviciile de

      curățenie și dezinfecție

  5. Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități

      de copii și tineri, unități de cazare etc.

  6. Precauții universale în unități de asistență medicală

  7. Curățenia și dezinfecția

  8. Ordinul pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru

      protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor 

 

Derularea cursului: Materialele de studiu sunt transmise ONLINE. Parcurgerea materialelor de studiu se face oricând în perioada alocată, în funcția de curs solicitat, indiferent de locație, în ritmul propriu de asimilare a informațiilor, este posibil, pe toata durata cursului, de a relua necesare pentru aprofundare. Pe tot parcursul programului de studiu veți beneficia de consultanță din partea specialistilor noștri în domeniu. Suportul de curs este structurat pe capitole tematice al căror parcuri facilitează însușirea noțiunilor teoretice.  

 

Examen: La sfarsitul cursului  veți avea acces la o testare conformă instrumentelor și se emite o ADEVERINȚĂ DE INSTRUIRE . După emiterea adeverinței de instruire în termen de 6 luni veți fi programat la examenul final. 

 

Diploma: În urma promovării examenului final veți primi diploma emisă de DSP. Procesul de evaluare și certificare pentru  DIPLOMA DSP se face la baza  Ordinului nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instrumentelor profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.  

 

Formatorul SUCIU OANA , este medic cu experiență la Direcția de Sănătate Publică. Această activitate o recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile care apar pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informațiilor științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.