Acasa » Cursuri » S008 Formator

Curs: S008 Formator

CURS DE SPECIALIZARE

 

COR: 242201 (Formator)

          242407 (Administrator de formare)

          242319 (Specialist în formare)

          242412 (Specialist în activitate de coaching)

         

Condiții de acces: Absolvenți cu studii superioare care au diplomă de licență

 

Program de pregătire pentru cursul FORMATOR:

 

  1. Cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea

      profesională a adulților

  2. Respectarea eticii și standardelor profesionale în forma profesională

      a adulților

  3. Comunicarea și relaționarea în procesul de formare

  4. Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare

  5. Gestionarea conflictelor

  6. Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților

  7. Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare

      profesională a adulților

  8. Organizarea activităților de formare

  9. Proiectarea activităților de formare

10. Elaborarea instrumentelor de evaluare

11. Realizarea activităților de formare teoretică

12. Realizarea activităților de formare practică

13. Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare

14. Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare

      profesională a adulților

15. Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de

      formare profesională a adulților

16. Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii

17. Asigurarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională

      a adulților

18. Dezvoltarea profesională continuă a formatorului


Competențe dobândite: 

 

  1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la forma profesională a adulților

  2. Realizarea analize de nevoi privind formarea profesională a adulților

  3. Respectarea eticii și a standardelor profesionale în forma profesională a

      adulților

  4. Evaluarea competențelor inițiale a participanților la programul de formare

      profesională a adulților

  5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională

      a adulților

  6. Comunicarea și relaționarea în procesul de formare

  7.  Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare

  8.  Gestionarea conflictelor

  9. Organizarea activității de formare

10. Proiectarea procesului de instruire

11. Elaborarea instrumentelor de evaluare

12. Realizarea activităților de formare teoretică

13. Realizarea activităților de formare practică

14. Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare

15. Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare

      profesională a adulților

16. Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procedurilor de

      formare profesională a adulților

17. Analiza și comunicarea rezultatelor instrumente

18. Dezvoltarea profesională continuă a formatorului

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii și a Ministerului Educației.

 

Formatorul, PETROV GHEORGHE are experiență de peste 10 de ani în coordonarea centrelor de formare profesională a adulților, în elaborarea, realizarea și implementarea programelor de formare pentru adulți, activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și înțelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informațiilor științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.