Acasa » Cursuri » S010 Manager de Proiect

Curs: S010 Manager de Proiect

CURS DE SPECIALIZARE

 

COR: 242101

 

Condiții de acces: Absolvenți de studii superioare (licență)

 

Program de pregătire pentru cursul MANAGER PROIECT:

 

  1. Introducere în managementul proiectelor

  2. Cadrul conceptual al managementului proiectelor 

  3. Inițierea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale

  4. Planificarea și executia proiectelor

  5. Controlul și închiderea proiectelor

  6. Managementul integrării în proiecte

  7. Managementul ariei de acoperire a proiectului

  8. Managementul timpului

  9. Managementul costurilor și resurselor financiare

10. Managementul calității în cadrul proiectului

11. Managementul resurselor umane în proiecte

12. Managementul comunicării în proiecte

13. Managementul riscului în proiecte

14. Managementul achizițiilor


Competențe dobândite:

 

  1. Stabilirea scopului proiectului

  2. Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului

  3. Planificarea activităților și jaloanelor proiectului

  4. Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect

  5. Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect

  6. Managementul riscurilor

  7. Managementul echipei de proiect

  8. Managementul comunicării în cadrul proiectului

  9. Managementul calității proiectului

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii și a Ministerului Educației.

Formatorul PETROV GHEORGHE, are o experiență de peste 25 de ani în cadrul Facultății de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara, experiență de peste 20 de ani în scrierea și coordonarea proiectelor pentru atragerea fondurilor nerambursabile, precum și experiența de peste 10 ani în implementarea și managementul proiectelor. Experiența, precum și certificări pe care le detine, sunt activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.