Acasa » Cursuri » S012 Expert Achiziţii Publice

Curs: S012 Expert Achiziţii Publice

CURS DE SPECIALIZARE

 

COR: 242116 (Expert achiziții publice)

          242102 (Specialist îmbunătățire proces)

          242104 (Responsabil proces)

 

Condiții de acces: Absolvenți de studii superioare (licență)

 

Program de pregătire pentru cursul EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE:

 

  1. Identificarea, planificarea și pregătirea achizițiilor. Administrarea procedurilor de atribuire

  2. Managementul achizițiilor publice și lanțului de aprovizionare: întreg ciclu de achiziții

  3. Noțiuni și concepte fundamentale de drept aplicabile în domeniul achizițiilor publice

  4. Managementul achizițiilor publice și lanțului de aprovizionare: întregul ciclu de achiziții

  5. Achiziții ce promovează politici orizontale

  6. Managementul relațiilor

  7. Negocierea și abordarea disputelor în achizițiile publice

  8. Implementarea contractorului

  9. Performanța în achiziții publice

10. Negocierea și abordarea disputelor în achizițiile publice


Competențe dobândite:


  1. Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a

      conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)

  2. Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă

      a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)

  3. Înțelegerea și aplicația corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice

  4. Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice

  5. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiectivul de dezvoltare

      durabilă în achiziții publice

  6. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții

      inovativ

  7. Înțelegerea și aplicația conceptelor din domeniul managementului categoriilor de

      produse, servicii și lucrări

  8. Înțelegerea și aplicația conceptelor relevante în legătură cu gestionarea relațiilor

      cu contractanții actuali și potențiali

  9. Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)

10. Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției

11. Elaborarea strategiei de contractare

12. Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției

13. Elaborarea documentației de atribuire

14. Evaluarea ofertelor (cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării

      ofertelor)

15. Utilizarea negocierilor în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea

      strategiilor și conceptului de negocieri în achiziții publice, cu respectarea

      principiile achizițiilor publice și a standardelor etice și de integritate)

16. Înțelegerea și aplicația conceptelor specifice managementului de contract în

      domeniul achiziții publice

17. Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților

18. Evaluarea performanței procesului de achiziție publică

19. Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului

20. Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului

      schimbării

21. Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizițiile publice

22. Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională

23. Înțelegerea și aplicația conceptelor de etică, integritate și conformitate în

      achiziții publice

24. Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în

      domeniul achiziții publice

25. Înțelegerea și aplicația conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii

      interesați în procesul de achiziții (identificare și analiza factorilor interesați,

      asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu aceștia)

26. Înțelegerea și aplicația conceptelor specifice de management la echipei și de

      conducere

27. Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea

      structurii administrative, conștientizarea culturilor organizaționale a autorității / entității

      contractante și poziționare funcționale de achiziții în acest context)

28. Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptului și instrumentelor de management

      de proiect în procesele de achiziție publică

29. Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptului specific

      orientării către performanță)

30. Înțelegerea și aplicația conceptelor specifice pentru controlul intern și

      managementul riscurilor în achizițiile publice

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii și a Ministerului Educației.

Formatorul PETROV GHEORGHE, are o experiență de peste 25 de ani în cadrul Facultății de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara, experiență de peste 20 de ani în scrierea și coordonarea proiectelor pentru atragerea fondurilor nerambursabile, precum și experiența de peste 10 ani în implementarea și managementul proiectelor. Experiența, precum și certificări pe care le detine, sunt activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.